Inicio
     Inicio       Nosos Ciclos Formativos   Apuntamentos   Localización   Correo 

sobre os cursos
Buscar
EMPRESAS COLABORADORAS
 

Prox. INTERNACIONAIS 
 GameSP
 Proxecto ICAM
 SOS Network
 Conferencia SosNetwork
 ELEVET
 Programas LEONARDOS
 Mobilidade Urbino
 Proxectos anteriores
Proxecto RACE 
 Proxecto RACE21
 Proxecto RACE
 Reunións
 RACE en Vigo
 RACE en Facebook
Organización 
 Centro plurilingüe
 Dirección
 Xefatura de Estudos
 Organigrama
 Documentación
Noticias 
 AFD
 Taboeiro de anuncios
 Depoemprende
ACTIVIDADES COMPLEM. 
 EnlazaVigo 2017
 Google Code Jam Clube
 Día da ciencia 2017
 Fútbol de Nadal 2017
 Visita á Illa San Simón
 2º Regata RC Solar
 Clube de robótica
Norm. Lingüistica 
 Noticias
 Enlaces
Intranet 
 acceso_intranet
 Calidade 
Acceso Privado 
 

Centro Colaborador de BEST
Project
 
 


Aula virtual CPR Daniel Castelao

 
  

A NOSA POLÍTICA DE CALIDADE  

  
        
 
Política de Calidade do noso centro

A Política de Calidade do Centro de formación profesional Daniel Castelao foi establecida a través da MISIÓN e  da VISIÓN

.- MISIÓN: O Centro de formación profesional Daniel Castelao formula a súa “misión” sobre a base de armoniza-la rentabilidade do capital económico e humano da empresa cunha formación integral do alumnado, na dimensión persoal e social, e de respecto ós principios democráticos de convivencia.

.- VISIÓN: OCentro de formación profesional Daniel Castelao quere ser apreciado como un centro de referencia no ámbito da formación profesional en Vigo e a súa área de influencia, caracterizado por:
● Respecto á liberdade.
● Bo nivel académico e profesional.
● Gran capacidade de integración.
● Fundamenta as súas relacións interpersoais no diálogo.
 
POLÍTICA DE CALIDADE
 
A Política de Calidade do Centro de formación profesional Daniel Castelao considérase un marco de referencia para o establecemento de obxectivos de calidade. Ademais, esta política inclúe os seguintes compromisos: cumprir con todos os requisitos aplicables e levar a cabo unha mellora continua do sistema de xestión da calidade.

1. Enfoque o cliente: entendemos e asumimos o concepto de calidade como a calidade do servizo que satisfaga as expectativas do cliente cumprindo coa normativa e regulamentos legais aplicables. Identificamos os clientes sendo os pais, nais e / ou titores legais como contratistas do servizo e, por outra, os alumnos como usuarios do servizo.

2. Liderado: Dirección do Centro de formación profesional Daniel Castelao asumen o seu liderado co obxectivo de involucrar a todos os membros da organización (profesores e outros departamentos) creando e mantendo o ambiente necesario para que todo o persoal poida participar no realización dos obxectivos.

3. Participación do persoal: implicamos e motivamos a todo o persoal da organización para buscar a súa participación, desenvolvemento e aplicación do Sistema de Calidade mellorando a prestación do servizo.

4. Formación do persoal: a través de programas de formación permanente, establecemos un alto nivel de profesionalidade do noso persoal, o que suporá unha mellora na calidade do servizo prestado.

5. Enfoque baseado na xestión de procesos: Baseamos a nosa actividade en procesos definidos que son coñecidos en toda a organización, a fin de garantir unha xestión eficiente e sistemática.

6. Mellora continua: establecemos obxectivos e obxectivos para a mellora continua da calidade dos servizos, entendendo que estes obxectivos deben ser medibles e consistentes coa Política de Calidade, elaborando un plan para o seu desenvolvemento, seguimento e revisión.

7. Toma de decisións: establecemos unha canle axeitada para a análise continua dos datos proporcionados polo mercado, os nosos clientes ea propia organización. A xestión, reunida nun comité de calidade, analiza toda esta información para a toma de decisións eficaz e eficiente. A metodoloxía de avaliación do risco dos procesos utilizarase para evitar posibles desvíos ou non conformidades do sistema de xestión da calidade e actuar.

8. Relacións mutuamente beneficiosas co provedor: Mantemos unha relación mutuamente beneficiosa cos provedores e pretendemos incorporar as necesidades dos nosos clientes aos requisitos que esiximos dos nosos provedores, para que esta relación mutua mellore a orientación ao cliente ea satisfacción final. Ademais, estarán suxeitos a control e seguimento seguindo unha metodoloxía descrita no noso sistema de calidade. El fin primordial do Centro de formación profesional Daniel Castelao é contribuír á formación integral do alumno, na dimensión persoal e social, de acordo co seu ideario, e de respecto ós principios democráticos de convivencia e ós dereitos humanos e liberdades fundamentais. Para a consecución deste fin o Centro comprométese a constituír unha comunidade educativa na que cada estamento: Entidade   titular, Dirección e Consello escolar, aceptan responsablemente o cumprimento do ideario/regulamento de réxime Interior.

Esta política está dispoñible para as partes interesadas segundo corresponda
Data 19/06/18  Asdo. Isabel Pousa
 


 


  A nosas REDES SOCIAIS!
FP Básica 
 FP Básica
 Electricidade Electrónica
 Servizos administrativos

Ciclos GRAO MEDIO 
 Electricidade e Automa.
 Xestión Administrativa

Ciclos GRAO SUPERIOR 
 Admin. e Finanzas
 Admin. Sistemas en rede
 Desenvol. Multiplaforma
 Desenvol. Ap. Web

Educación ADULTOS 
 Ed. secundaria de adulto

TODA A NOSA OFERTA 
 Info ciclos
 Oferta educativa

 
Certificacion
UNE-EN-ISO 9001:2015

A nosa política de calidade

 
Carta Erasmus Extendida 


Portal educativo da
Xunta de Galicia


Carreiros e sendeirismo


Clube de robótica Daniel Castelao