Inicio
     Inicio       Nosos Ciclos Formativos   Apuntamentos   Localización   Correo 

sobre os cursos
Buscar
EMPRESAS COLABORADORAS
 

Prox. INTERNACIONAIS 
 GameSP
 Proxecto ICAM
 SOS Network
 Conferencia SosNetwork
 ELEVET
 Programas LEONARDOS
 Mobilidade Urbino
 Proxectos anteriores
Proxecto RACE 
 Proxecto RACE21
 Proxecto RACE
 Reunións
 RACE en Vigo
 RACE en Facebook
Organización 
 Centro plurilingüe
 Dirección
 Xefatura de Estudos
 Organigrama
 Documentación
Noticias 
 AFD
 Taboeiro de anuncios
 Depoemprende
ACTIVIDADES COMPLEM. 
 EnlazaVigo 2017
 Google Code Jam Clube
 Día da ciencia 2017
 Fútbol de Nadal 2017
 Visita á Illa San Simón
 2º Regata RC Solar
 Clube de robótica
Norm. Lingüistica 
 Noticias
 Enlaces
Intranet 
 acceso_intranet
 Calidade 
Acceso Privado 
 

Centro Colaborador de BEST
Project
 
 


Aula virtual CPR Daniel Castelao

Ciclo formativo de GRAO SUPERIOR
 
 
  

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE  

  
          << Volver...

A competencia xeral deste título consiste en configurar, administrar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade e a integridade dos recursos e dos servizos do sistema, coa calidade esixida e conforme a regulamentación. O contorno funcional deste curso residen na instalación, mantemento e explotación de sistemas operativos garantindo o servizo de rede e soporto ao usuario.

  Técnico/a en administración de sistemas. Responsable de informáticas. Técnico/a en servizos de internet. Técnico/a en servizos de mensaxería electrónica. Persoal de apoio e soporte técnico. Técnico/a en teleasistencia. Técnico/a en administración de base de datos. Técnico/a de redes. Supervisor/ora de sistemas. Técnico/a en servizos de comunicacións. Técnico/a en contornos web.


 
 
 
 
Folleto do curso
   

 PLAN DE ESTUDOS
  Este ciclo ten unha duración de dous cursos. Os módulos dos que se compón este ciclo son os seguintes:

1º, 2º e 3º Trimestre (1º ano)
Implantación de sistemas operativos - Planificación e administración de redes - Fundamentos de hardware - Xestión de bases de datos - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información - Formación e orientación laboral.

1º, 2º Trimestre (2º ano)
Administración se sistemas operativos - Servizos de rede e internet - Implantación de aplicacións web - Sistemas xestores de bases de datos - Seguridade e alta dispoñibilidade - Empresa e iniciativa emprendedora.

3º Trimestre (2º ano)
Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede - FCT - Formación en Centros de Traballo -
Esta formación realízase nunha empresa de Vigo durante o 6º trimestre do ciclo e terá unha duración de 384 h.
 
 


 Desexas información personalizada sobre este ciclo?
 
 
Se desexas recibir información persoalizada ou se queres que nos poñamos en contacto contigo, déixanos os teus datos e en brevidade o persoal encargado contactará contigo. (Todos os datos transmitidos neste formulario están suxeitos á nosa política de protección de datos que segue a LOPD)
  

Nome * : Apelidos * :
          
Tel * : Mail :

Para validar o envío, escriba na casiña o texto da imaxe  

Últimos cursos realizados... :


 

* Campos obrigatorios

(Todos os datos transmitidos neste formulario están suxeitos á nosa política de protección de datos que segue a LOPD)  A nosas REDES SOCIAIS!
FP Básica 
 FP Básica
 Electricidade Electrónica
 Servizos administrativos

Ciclos GRAO MEDIO 
 Electricidade e Automa.
 Xestión Administrativa

Ciclos GRAO SUPERIOR 
 Admin. e Finanzas
 Admin. Sistemas en rede
 Desenvol. Multiplaforma
 Desenvol. Ap. Web

Educación ADULTOS 
 Ed. secundaria de adulto

TODA A NOSA OFERTA 
 Info ciclos
 Oferta educativa

 
Certificacion
UNE-EN-ISO 9001:2015

A nosa política de calidade

 
Carta Erasmus Extendida 


Portal educativo da
Xunta de Galicia


Carreiros e sendeirismo


Clube de robótica Daniel Castelao